Lednicko - valtický areál a Hlohovec

Vítejte v Lednicko – valtickém areálu, v malebném kraji, kde se historické stavby rozseté po lesích a zahradách jako kamínky snoubí s přitažlivou přírodou, vinohrady a vinnými sklepy. V kraji, kde víno teče proudem a lidé stále pějí lidové písně při oslavách folklórních tradic, které se zde stále hojně dodržují, nebo jen tak, při posezení v některém z mnoha vinných sklípků.

Již s východem slunce usedají návštěvníci na bicykly a vyráží za poznáním tajemství Lichtenštejnského panství o rozloze bezmála 300 km2. A že je opravdu co poznávat! Při projížďce hlubokým lesem se z čista jasna a jakoby odnikud vynoří novogotická Kaple Svatého Huberta, usazená na slunné louce, kde dříve lovci končili své hony. Všechno má svůj konec, ale také počátek. Tedy i tyto lovy někde začínaly. A to na Randez-vous (latinsky „místo setkání“), Dianině chrámu, umístěném jak jinak než mezi borovicemi Bořího lesa. Tato monumentální stavba se nápadně podobá vítěznému oblouku ve francouzské Paříži. 

Lednický minaret v překrásném Lednickém parku, hrdě se tyčící do výše jako turecké kopí, zase navozuje atmosféru dávno zapomenutých tureckých invazí do Evropy. 

Cesty cyklistů se často kříží s romantickým Janovým hradem -  zámkem postaveným zcela ojediněle jako umělá zřícenina.

Na soustavu Lednických rybníků zase z výšky kopce dohlíží Apollonův chrám a Rybniční zámeček. Návštěvník jistě zavítá i na Hlohovecký zámeček, který dříve dělil Moravu od Rakouska a to přesně ve své polovině. 

A kdo by, koneckonců, neznal krásný lednický a valtický zámek, případně valtickou Kolonádu (Reistnu)? Ovšem najde se zde i celá řada méně známých, o to však více kouzelných staveb, jako je Belveder, Lovecký zámečekNový dvůrObelisk, vystavený na počest uzavření míru mezi Napoleonem Bonaparte a rakouským arcivévodou Karlem Ludvíkem Janem, dále zámeček Pohansko a v neposlední řadě také oblouk Tří Grácií, kde sochy tří nahých žen znázorňují bohyně Athénu, Afroditu a Artemis. 

Se západem slunce a ustájením kol však poznávání návštěvníkům nekončí. Ještě je zapotřebí poznat a pochopit tajemství vinných sklípků a především zlatavého a rudého moku mnoha chuťových variací – jihomoravského vína.  

Tedy vítejte na Jižní Moravě, vítejte v Lednicko – valtickém areálu! 

Památky Lednicko - valtického areálu: www.lednicko-valticky-areal.cz

Zajímavosti v obci Hlohovec a okolí:

Přijeďte se přesvědčit sami.

© 2008-2014 Moraviarest s.r.o.
Přihlásit×