Hlohovec

Home / Naše tipy / Hlohovec

Hlohovec

Hlohovec
nejjižnější výspa podluží

Hlohovec byl založen jako kolonizační ves pasovského biskupství ve 13. století na hranicích Moravy a Dolního Rakouska a součástí Dolních Rakous byla osada až do roku 1920 . Za česko-uherských válek obec zpustla a kolem roku 1570 byla osazena charvátskými kolonisty, kteří se během staletí asimilovali s okolním prostředím a podlužácký kroj i kulturu obohatili jižním temperamentem i barevností své domoviny. Obec leží v krajinné památkové zóně Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Hlohovec patří do Mikulovské vinařské podoblasti, folklórně je ale nejjižnější výspou Podluží. Přestože staleté sklepy a bohaté tradice svědčí o dávné historii vinařství v osadě, dochované zprávy o vinařství v Hlohovci se dotýkají spíše novodobých událostí. Na sklonku 19. století zničil vinice v obci révokaz. Zatímco většina vinařů se snažila zabránit podobné katastrofě v budoucnosti výsadbou sazenic na odolné americké podložce, v Hlohovci se ujala výsadba pravokořenných odrůd Baco a Otelo. Velké rozšíření obou odrůd v obci vedlo k jejich obecnému pojmenování Chorvát. Renesance vinařství v 6 0. letech minulého století vedla k likvidaci těchto neušlechtilých odrůd a ve viničních tratích Šulaperk, Stará hora a Mikulovska byly vysázeny především odrůdy Müller-Thurgau, Ryzlink rýnský, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe. Dnes se vinice rozkládají na více než sto hektarech hlohoveckého katastru, přičinliví „lohovčané“ však obdělávají ještě 60 hektarů vinic v okolních obcích. Dokladem vitality místních občanů i jejich lásky k vinařství je příběh devadesátiletého kmeta, který vysadil nový vinohrad, aby mohl se sousedy ochutnat panenský „soviňon“.

O sklepní uličce

Hloubka a rozmanitost za kamennými zdmi Šulaperku

První sklepy bez lisoven byly v Hlohovci budovány v humnech zemědělských usedlostí. V tereziánském katastru je zmiňováno šest lisoven na okraji obce, dnes se ve dvou sklepních uličkách v obci nachází více než 150 sklepů. Věhlasnou sklepní uličkou je Šulaperk, rozlehlá zástavba zemních sklepů s lisovnami na návrší, kde měla původně stát hlohovecká škola. Na začátku 19. století zde byly vybudovány hluboké a poměrně krátké kamenné sklepy, k nimž byly později přistavěny zapuštěné valeně klenuté lisovny s jednoduchým průčelím. 60. léta minulého století s sebou přinesla hromadnou přestavbu starých průčelí. Čelní zdi byly nově vystavěny z vápencového kamene z nedalekých Pavlovských vrchů, obdélníková průčelí starých lisoven nahradily trojúhelníkové či obloukové atiky štítů. Šulaperk tak získal poněkud uniformní vzhled, který „narušuje“ několik původních lisoven v horní části kolonie. Od ostatních šulaperských sklepů se svým průčelím příliš neliší ani lisovna rodiny Vlašiců. Několik schodů, po kterých sestoupíte do prostorné kvelbené besednice, je však branou do vinařského ráje, mýtického prostoru družnosti, veselí a bezstarostnosti. Ve sklepě porostlém černou ušlechtilou plísní již více než 150 let hospodaří pět generací rodiny Vlašiců, pět generací prvorozených Karlů, potomků hrdých a pracovitých charvatských osadníků. Kornelovi, jak se hospodářům v Hlohovci přezdívá, protože rodin s příjmením Vlašic je v obci několik, jsou nejen znamenití vinaři (cuvée Kornel je rodinným stříbrem), ale i skvělí vypravěči a zpěváci. A „lohovčané“ životem, myšlením i mluvou. Tady se do sklepa vstupuje „pres hrdlo“ a prvotřídní vína se natahují „tukrem“ – Merlot, Rulandské modré a Chardonnay ze Staré hory patří k nejlepším, jaké jsem kdy ochutnal. Zajímavostí sklepní kolonie U kerchova je dlouhý, pravděpodobně habánský sklep. Rozsáhlé podzemní bludiště bylo rozděleno příčkami a opatřeno bočními vchody, čímž vzniklo několik menších sklepů, které dnes slouží desítce majitelů.

Zajímavost – vybíhání ze sklepů

Původním „lohoveckým“ zvykem je vybíhání ze sklepů, rituální příjímání patnáctiletých chlapců mezi chasu. Na hodové pondělí se sejdou stovky diváků, aby za pochodového tempa místní kutálky sledovali někdy i dosti krutou zábavu. Při iniciačním obřadu vybíhají ze sklepa určeného hodovými stárky ovínění „kaštánci“ a snaží se bez úhony proběhnout uličkou svých starších kamarádů, kteří je buší rukama do zad.

Kde můžete ochutnat víno

Karel Vlašič a syn – Hlohovec 389, tel.737 749 710

Vinařství Jaroslav Hajda – www.vinohajda.cz, tel.604 230 588

Vinařství Josef Fabičovic – tel.721 969 028

Vinařství rodiny Pipalovy – Hlohovec, Šulaperk – Ing. Zuzana Pipalová 777 799 157

Slavnosti spojené s vínem

Degustace a výstava vín (duben)

Hody na sv. Batroloměje s pondělním vybíháním ze sklepů

Krojované Hodky

Svěcení vína (prosinec)